Kunst van Zuid

Een boeiend onderdeel van de Kringdagen in Zwolle Zuid

Kraam Kunstmarkt

Tijdens de Kringdagen is het mogelijk om een kraam te huren.

 32,50

8 op voorraad

Totaal aantal producten
Opties totaal
Eindtotaal

Bij aankoop gratis gebruik maken van Galerij

GRATIS

Bij aankoop van een kraam, 3m veld of kunstroute kun je ook gratis gebruik maken van de Galerij van Zuid.  Na succesvolle betaling ontvang je een bevestiging in je e-mail en daarin staat een link naar het aanmeldformulier voor de Galerij van Zuid. Hier kun je een foto en aanvullende gegevens opgeven, die wij in een fotogalerij gaan plaatsen. Op deze manier krijgen de bezoekers alvast een mooie preview. 

Deelnemersreglement

Reglement Kunstmarkt

 

 1. Alle deelnemers richten zelf hun eigen kraam of “3 meter eigen veld” in en zorgen voor een gezellig aankleding.
 2. Wat mag er verkocht worden op de Kunstmarkt:
  • Beeldende kunst;
 • Handwerk;
 • Kunst curiosa;
 • Interactieve workshops met bezoekers.

 

 1. Het is verboden om volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:
 • Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken enz.);
 • Levende dieren, kopie van CD’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is;
 • Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is;
 • Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.
 1. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.
 2. Alle deelnemers ruimen na de eindtijd hun eigen eigen kraam of “3 meter eigen veld” zelf op. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen, alsook niet-verkochte spullen afgevoerd door de deelnemer. Bij afname van een kraam of “3 meter eigen veld” op het evenemententerrein Vrijheid, dient de deelnemer ervoor te zorgen dat alles netjes opgeruimd en niets achter blijft. De organisatie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 3. Restitutie van inschrijfgeld kan niet plaatsvinden als gevolg van weersomstandigheden. Bij een bui kan de deelnemer zijn spullen wellicht afdekken met een zeil of plastic. De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade.
 4. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval dient de deelnemer zelf de politie en/of andere hulpdiensten in te lichten. De deelnemer dient de verkoop ruimte vrij te maken en vrij te houden voor de hulpdiensten. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 5. Door deelname of door het betalen in de webwinkel hiervoor, verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement.
 6. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers en/of bezoekers die zich niet schikken naar het reglement worden verzocht onmiddellijk te stoppen met de verkoop of de verkooplocaties te verlaten.

 

 1. Deelname gebeurt op eigen risico, de organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 2. Stichting Zwolse Zot zorgt voor promotie van dit evenement.
 3. Overgebleven gelden komen ten goede van Stichting Zwolse Zot. Hiermee worden de organisatiekosten gedekt of de gelden komen ten gunste van andere    evenementen/activiteiten die de Stichting organiseert.