Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kringkoopjes

Ontspullen en ontmoeten? Meld je aan voor Kringkoopjes. Op zaterdag 1 juni vindt de 2e editie plaats.

Heb jij goede spullen waar je niets meer mee doet en waar je anderen blij mee kunt maken? Dan is dit het moment om dat op een leuke, interactieve manier te doen. Kom in contact met je buurtgenoten, ontmoet meer mensen uit je eigen wijk én wellicht levert het financieel ook nog wat op.

Kringkoopjes is een carportsale / kleedjesmarkt / snuffelmarkt en duurt van 10.00 tot 15.00 uur.

Kosten € 5.-

€ 

Deelnemersreglement

 1. Alle deelnemers richten zelf hun eigen oprit/carport in en zorgen voor een gezellig aankleding. Wellicht kan je dit organiseren met de hele straat. Hoe leuk is dat?
 2. Wat mag er verkocht worden op deze dag:
 • Allerhande tweedehands goederen;
 • Antiek;
 • Brocante;
 • Curiosa;
 • Allerlei verzamelingen;
 • Kledij;
 • Speelgoed;
 1. Het is verboden om volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:
 • Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken enz.);
 • Levende dieren, kopie van CD’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is;
 • Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is;
 • Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.
 1. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.
 2. Alle deelnemers ruimen hun eigen oprit/carport zelf op. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen, alsook niet-verkochte spullen opgeslagen of afgevoerd door de deelnemer. De organisatie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 3. Restitutie van inschrijfgeld kan niet plaatsvinden als gevolg van slecht weer. Bij een bui kan de deelnemer zijn spullen wellicht afdekken met een zeil of plastic. De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade.
 4. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval dient de deelnemer zelf de politie en/of andere hulpdiensten in te lichten. De deelnemer dient de verkoop ruimte vrij te maken en vrij te houden voor de hulpdiensten. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 5. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Door het betalen van € 5,– op de rekening van stichting gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.
 6. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers en/of bezoekers die zich niet schikken naar het reglement worden verzocht onmiddellijk te stoppen met de verkoop of de verkooplocaties te verlaten.
 7. Deelname gebeurt op eigen risico, de organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 8. Aanmelden kan via onze webshop op https://kringdagen.nl. Hierbij zijn de volgende gegevens belangrijk:
 • Naam:
 • Adres:
 • Postcode:
 • e-mailadres:
 • Telefoonnummer:
 • Wat ga je verkopen:

Naam, e-mailadres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd.

Inschrijving is pas geldig na betaling via onze webshop op https://kringdagen.nl.

Postcode, huisnummer en evt. toevoeging.

Stichting Zwolse Zot zorgt voor promotie van dit evenement. Middels het doorgeven van de postcode, huisnummer en evt. toevoeging zullen alle deelnemende adressen gepind worden op een internetsite. Deze link zal gedeeld worden op de website kringdagen.nl, maar ook via social media. Als de bezoekers vervolgens hun eigen locatie aan zetten op hun telefoon kunnen ze langs alle deelnemers gaan.

Overgebleven gelden komen ten goede van Stichting Zwolse Zot. Hiermee worden de organisatiekosten gedekt of de gelden komen ten gunste van andere evenementen/activiteiten die de Stichting organiseert.