Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wedstrijdreglement fotowedstrijd

Organisatie
De fotowedstrijd “Kringdagen in Beeld” wordt georganiseerd door de Wijkenvereniging Zwolle-Zuid in samenwerking met de Stichting Zwolse Zot.

Doel van de wedstrijd

Het doel van de fotowedstrijd is het verzamelen van de leukste foto’s van de activiteiten tijdens de Kringdagen. Deze foto’s zullen worden gebruikt om een mooie compilatie te maken van de gehele feestweek.

3. Deelname
3.1 Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor iedereen.

3.2 Medewerkers van de organiserende partijen en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

4. Hoe deel te nemen
4.1 Deelnemers kunnen hun foto’s insturen via de website https://www.zwolsezot.nl/98.

4.2 Per deelnemer is er geen maximum aantal foto’s dat ingezonden kan worden.

4.3 Foto’s moeten in digitale vorm worden ingezonden, in een gangbaar bestandsformaat (JPEG, PNG, etc.) en mogen niet groter zijn dan 10 MB per foto.

4.4 Door deel te nemen aan de wedstrijd geven deelnemers toestemming aan de organiserende partijen om de ingezonden foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden en de compilatie van de gehele feestweek.

5. Beoordeling
5.1 De ingezonden foto’s zullen worden beoordeeld door een jury bestaande uit deskundigen op het gebied van fotografie en/of de Kringdagen.

5.2 De beoordeling zal plaatsvinden op basis van creativiteit, originaliteit, technische kwaliteit en de mate waarin de foto het karakter van de Kringdagen weergeeft.

5.3 De beslissingen van de jury zijn bindend en kunnen niet worden aangevochten.

6. Prijzen
6.1 De winnende foto’s zullen worden bekendgemaakt tijdens de Kringdagen.

6.2 De prijzen zullen worden toegekend aan de deelnemers van de winnende foto’s.

6.3 De exacte prijzen en prijscategorieën zullen worden vermeld op de website.

7. Intellectueel eigendom
7.1 Deelnemers behouden het auteursrecht op hun ingezonden foto’s.

7.2 Door deel te nemen aan de wedstrijd verlenen deelnemers de organiserende partijen het recht om de ingezonden foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de deelnemers.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De organiserende partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging of enige vorm van letsel tijdens de wedstrijd.

8.2 De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het maken en insturen van foto’s, waaronder het verkrijgen van eventuele benodigde toestemmingen van geportretteerde personen of eigenaren van privé-eigendommen.

9. Privacy
9.1 De persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij deelname aan de fotowedstrijd worden alleen gebruikt voor de uitvoering en communicatie met betrekking tot de wedstrijd, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van aanvullende informatie of nieuwsbrieven.

9.2 De persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden zonder toestemming van de deelnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wedstrijd of op grond van wettelijke verplichtingen.

10. Wijzigingen en annulering
10.1 De organiserende partijen behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdreglement of de wedstrijd te annuleren indien dit noodzakelijk is door omstandigheden buiten hun controle.

10.2 In geval van annulering van de wedstrijd zullen de deelnemers hierover tijdig worden geïnformeerd en zullen er geen prijzen worden toegekend.

11. Overige bepalingen
11.1 Deelname aan de fotowedstrijd impliceert de acceptatie van dit reglement.

11.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de organiserende partijen.

11.3 Eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot de fotowedstrijd kunnen worden gericht aan de organisatie via de contactgegevens vermeld op de website.