Zoek
Sluit dit zoekvak.

Deelnemersreglement

Kunstmarkt:

 1. Alle deelnemers richten zelf hun eigen kraam of “3 meter eigen veld” in en zorgen voor een gezellige aankleding. 
 2. Wat mag er verkocht worden op de Kunstmarkt:
 • Beeldende kunst;
 • Handwerk;
 • Kunst curiosa;
 • Interactieve workshops met bezoekers.
 1. Het is verboden om volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:
 • Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken enz.);
 • Levende dieren, kopie van CD’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is;
 • Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is;
 • Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.
 1. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.
 2. Alle deelnemers ruimen na de eindtijd hun eigen eigen kraam of “3 meter eigen veld” zelf op. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen, alsook niet-verkochte spullen afgevoerd door de deelnemer. Bij afname van een kraam of “3 meter eigen veld” op het evenemententerrein Vrijheid, dient de deelnemer ervoor te zorgen dat alles netjes opgeruimd is en niets achter blijft.  De organisatie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 3. Restitutie van inschrijfgeld kan niet plaatsvinden als gevolg van slecht weer. Bij een bui kan de deelnemer zijn spullen wellicht afdekken met een zeil of plastic. De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade.
 4. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval dient de deelnemer zelf de politie en/of andere hulpdiensten in te lichten. De deelnemer dient de verkoop ruimte vrij te maken en vrij te houden voor de hulpdiensten. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 5. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Door het betalen in de webwinkel gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.
 6. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers en/of bezoekers die zich niet schikken naar het reglement worden verzocht onmiddellijk te stoppen met de verkoop of de verkooplocaties te verlaten.
 1. Deelname gebeurt op eigen risico, de organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Kunstroute:

De kunstwerken kunnen worden geëxposeerd in panden met name in en rond het Winkelcentrum-Zuid. We zijn druk bezig om zo veel mogelijk expositieplekken te zoeken. Voor nu is al iig het van vorig jaar bekende winkelpand naast de Stadskamer geregeld !

 

 • De organisatie plant aflever- en ophaalmomenten. Probeert u zich daar zo veel mogelijk aan te houden gezien de beperkte beschikbaarheid.
 • Informatie over het kunstwerk: Naast persoonsgegevens is het desgewenst om website- en/of social media informatie e.d. te vermelden naast het kunstwerk. Bekijk even wat ze over je mogen weten, dan wordt daar een goed leesbaar A4 van gemaakt.
 • Disclaimer: Net als vorig jaar gaan we afhankelijk van de beschikbare plaatsen en kandidaten een planning maken om iedereen zo veel mogelijk aan bod te laten komen. Uw kunstwerk zal minimaal 1 week geëxposeerd worden. Dus: Op een zeker moment kan het simpelweg “vol” zijn en kunt u op de wachtlijst komen, want:
 • Wachtlijst: De expositie staat nu voor twee weken. Mocht dit verruimd kunnen worden dan gaan we de wachtlijst oproepen !