Reglement voor Deelnemers aan de Smaak van Zuid

Doel van Smaak van Zuid

De Smaak van Zuid heeft als doel om een diverse en levendige culinaire ervaring te bieden aan bezoekers, waarbij de focus ligt op hoogwaardige voedselproducten, ambachtelijke bieren en andere culinaire lekkernijen.

Deelnemers

Deelnemers aan de Smaak van Zuid zijn foodtrucks, bierbrouwerijen en andere commerciële partijen die voldoen aan de gestelde criteria en zich hebben aangemeld volgens de daarvoor geldende procedure.

Stichting Zwolse Zot behoudt zich het recht voor om deelnemers te selecteren op basis van kwaliteit, originaliteit, diversiteit en andere relevante criteria.

Communicatie en Contactgegevens

Communicatie loopt uitsluitend:

  • Schriftelijk via de website www.kringdagen.nl;
  • Schriftelijk via e-mail op info@kringdagen.nl;
  • Telefonisch in geval van calamiteiten of overmacht op Tel.: 06 – 46 85 36 61.

Evenement en Organisator

Evenement: Kringdagen 2024.

Organisator: Stichting Zwolse Zot, KVK: 85321990, BTW: NL863584639B01.

Aanmelding en Selectie

Aanmeldingen dienen uitsluitend te geschieden via de inschrijfformulieren op de website www.kringdagen.nl.

Over toelating of afwijzing van deelname kan niet worden gecorrespondeerd.

Inschrijfgeld en Bevestiging

Het recht op deelname wordt pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld en schriftelijke bevestiging van deelname door de Organisator. Betaling geschiedt per Ideal.

Informatie voorafgaand aan het Evenement

U ontvangt uiterlijk twee weken voor het evenement informatie zoals tijden van opbouw en aankomst.

Annulering door Deelnemer

Annulering door Deelnemer dient altijd schriftelijk per e-mail aan de Organisator te worden doorgegeven. Annuleringen anders dan via e-mail worden niet verwerkt.

Kosten bij Annulering

Bij annulering gelden de volgende kosten:

  • Langer dan twee maanden voor het evenement: € 15,00 administratieve kosten.
  • Tussen twee maanden en 31 dagen voor het evenement: 50% van het factuurbedrag.
  • Vanaf 31 dagen voor het evenement: 100% van het factuurbedrag.

Indeling en Assortiment

De Organisator bepaalt de indeling. Het ruilen van plaats is niet toegestaan zonder toestemming van de Organisator.

Deelnemers mogen enkel het assortiment verkopen waarmee ze zijn ingeschreven en bevestigd.

Regels voor de Standplaats

Het is niet toegestaan om (reclame)borden, rekken, tafels of andere zaken buiten de standplaats te plaatsen zonder toestemming van de Organisator.

Het is niet toegestaan om muziek te laten klinken zonder toestemming van de Organisator.

Aanwezigheid en Tijdigheid

Deelnemers dienen uiterlijk 1 uur voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn.

Bij niet-tijdige aanwezigheid behoudt de Organisator zich het recht voor om de plaats aan een andere Deelnemer toe te wijzen zonder restitutie van inschrijfgeld.

Afgelasting van het Evenement

Bij gedeeltelijke of gehele afgelasting van het evenement door overmacht en/of weersomstandigheden, of door overheids- en/of gemeentelijke opgelegde maatregelen, kan de Deelnemer geen recht doen gelden op gehele of gedeeltelijke teruggave van het inschrijfgeld.

Wanneer de Organisator geen vergunning krijgt voor de Smaak van Zuid dan wordt het inschrijfgeld wel gerestitueerd.

De Organisator wordt gevrijwaard van elke schade en aansprakelijkheid bij afgelasting van het evenement, ongeacht de reden hiervan.

Schade en Aansprakelijkheid

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke schade aan goederen en/of voertuigen vanaf het moment van inname van de standplaats tot het einde van het evenement.

Organisator is niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of verlies van goederen en/of voertuigen van Deelnemers.

Gebruik van Informatie en Beeldmateriaal

Informatie en foto’s verstrekt door Deelnemers kunnen worden gebruikt in reclame-uitingen over het Evenement.

Beeld- en geluidsmateriaal gemaakt tijdens het Evenement kan worden gebruikt door derden.

Schoonmaak na Afloop

Na afloop van het Evenement dient de Deelnemer zijn/haar plek schoon en leeg op te leveren.

Afval van het Evenement dient te worden gedeponeerd in de daarvoor aangewezen afvalcontainers.

Voertuigen en Terreingebruik

Deelnemers mogen enkel het terrein betreden vanaf én tot het door de Organisator aangegeven tijdstip en ná het sluiten van het Evenement.

Het is niet toegestaan voertuigen anders dan waarmee is ingeschreven op het evenemententerrein te laten.

Veiligheid en Apparatuur

Deelnemers dienen enkel gebruik te maken van wettelijk goedgekeurde apparatuur en materialen.

Het is verplicht om een goedgekeurde brandblusser bij zich te hebben met een inhoud van minimaal 6 liter.

Lokale Wet- en Regelgeving

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot hun activiteiten op het Evenement.

Algemene Voorwaarden

Iedere Deelnemer verklaart bij inschrijving deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen.

Beslissingen van de Organisator

In alle gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator.

Deelnemers zijn gebonden aan alle aanwijzingen van de Organisator.

Verantwoordelijkheid van Deelnemers

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van hun belastingplicht, de warenwet, brandweervoorschriften en andere opgelegde verplichtingen.